ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (จำนวน ๒ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง