ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษ โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง